De Meander-doet!

Op 10 maart doet de Meander weer mee aan de NL-doet actie. Wij doen dat onder de naam De Meander-doet. De leerlingen zetten zich op 10 maart in voor een maatschappelijke instelling. Enkele groepen hebben een activiteit in school, maar de meeste groepen gaan erop uit. Voor de leerlingen die aan een buitenactiviteit deelnemen, is het verstandig niet de nieuwste kleding aan te doen. Ze kunnen deze ochtend echt wel vies worden. Hieronder ziet u de verdeling van de verschillende activiteiten.
  • Groep 1,2,3 en 4 - maken cupcakes die in verschillende zorginstellingen worden uitgedeeld.
  • Groep 2 - De helft van de groep brengt een bezoek aan het Prins Claushuis om daar gezellige dingen te ondernemen met de bewoners.
  • Groep 5 - verwijdert zwerfvuil in de wijk rondom school.
  • Groep 6 - Een deel gaat werkzaamheden verrichten bij de kinderboerderij en de overige leerlingen gaan aan het werk bij Landschap Overijssel.
  • Groep 7 - De helft van de klas sluit zich aan bij groep 6 en gaat aan het werk bij Landschap Overijssel de overige leerlingen ondersteunen deze ochtend de begeleiders van DAC De Burg.
  • Groep 8 - mag aan het werk op de Sallandse Heuvelrug voor SBB. Enkele leerlingen zijn deze ochtend actief bij Hebbedingen en twee leerlingen mogen helpen bij de Voedselbank.
Cookie instellingen