Opvang BSO

 

Buitenschoolse Opvang op de Meander

Stichting Ieder Kind Telt en Columbus Junior sluiten aan bij de groeiende behoefte aan een goed gestroomlijnde samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Immers: als we samenwerken ontstaat er een pedagogisch klimaat waarin kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien. Door optimale afstemming hopen beide organisaties een voorzieningenniveau te realiseren dat voldoet aan de behoeften en wensen van kinderen en hun ouders in de wijk.

Wat betekent dat voor de ouders en leerlingen van de Meander? 
Er wordt op school een ruimte gebruikt voor Buitenschoolse opvang.
De ruimte waar dit plaats gaat vinden is het leerplein van de middenbouw. Het is een mooie open ruimte die aan de ene kant, in de kinderkeuken de gelegenheid biedt om gezellig samen aan tafel te eten en te drinken, terwijl in het andere deel fijn een spelletje kan worden gespeeld of bijv. kan worden geknutseld. De inrichting in de genoemde ruimte is aangepast, zodat de kinderen in een prettige omgeving opgevangen kunnen worden, waar ze met plezier hun vrije tijd kunnen doorbrengen. 
Deze locatie is elke maandag- dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 14.45 - 18:00 uur. 
Op woendag- en vrijdagmiddag en ook in vakanties wordt deze locatie samengevoegd met BSO de Krummel aan de Boomcateweg 12A.

Maakt uw kind nog geen gebruik van buitenschoolse opvang bij Columbus Junior op de Meander? 
Neem gerust contact op via www.columbusjunior.nl of 0548- 63 23 00 en vraag informatie of een persoonlijke kostenberekening aan. Ook de directeur van school kan u hierover informeren.
Wij hebben enorm veel zin in deze samenwerking en hopen u te ontmoeten op onze nieuwe BSO. 

Cookie instellingen