Samen groeien, samen wijs!

De Meander is een school, waar ieder kind uitgedaagd wordt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We willen kinderen laten groeien op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak. Hiervoor werken leerkrachten, ouders, leerlingen en externen samen. Dit gebeurt in een veilige omgeving, met respect voor ieders eigenheid.
 
Onze missie is: “Samen groeien, samen wijs!”. Deze vier woorden hebben voor ons veel betekenis:

Samen
In onze missie staat twee keer het woord ‘samen’. Samenwerken in een veilige omgeving is dan ook de basis van ons onderwijs. Vanuit onze brede christelijke identiteit hechten wij veel waarde aan ieders eigenheid en hebben wij respect voor elkaar.
Wij vinden samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten heel belangrijk. Hierbij is iedereen vanuit zijn eigen rol gelijkwaardig. Leerlingen kunnen vaak zelf aangeven wat zij willen leren en waar hun onderwijsbehoeften liggen. Ouders geven hier vanuit eigen ervaring hun visie op. De leerkracht kan aangeven waar mogelijkheden en grenzen binnen de groep en binnen onze school liggen. Ieder heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. Door deze samenwerking willen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van alle betrokkenen.
Kinderen leren bij ons om samen te werken. Dit gebeurt zowel bij activiteiten in de eigen groep, als bij groepsdoorbrekende activiteiten, waarbij de kinderen in contact komen met kinderen van andere leeftijden. Hierbij zijn onze tien gouden regels het uitgangspunt.

Groeien
Ons onderwijs is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van ieder individu. Iedereen heeft eigen talenten en interesses, waardoor we veel van en met elkaar kunnen leren. Talentontwikkeling heeft binnen de school een belangrijke plek.
Wij willen kinderen laten groeien om hen voor te bereiden op de toekomst. Dit doen we door het aanbieden van kennis en vaardigheden op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak.

Wijs
Met het woord ‘wijs’ willen we aangeven dat we een brede, toekomstgerichte ontwikkeling nastreven. Het onderwijs is veel breder ingericht dan alleen het opdoen van kennis.
We willen kinderen voorbereiden op een wereld, die we ook zelf nog niet kennen. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen samen met anderen de toekomst vorm zullen geven. Hiervoor willen we hen laten groeien in wijsheid.
Cookie instellingen