Verkeerscommissie

Wat zijn verkeersouders?
Verkeersouders zijn ouders die op de basisschool ondersteuning geven bij het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving. Zij zorgen er steeds weer voor dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat van aandachtspunten rondom de school.  Hierbij moet u denken aan de directe omgeving van school, maar ook aan de school-thuisroute.  De verkeersouders hebben ook zitting in de verkeerscommissie. De verkeersouders op de Meander zijn: Bianca Westra en Anne Schutten.
 
Ouders van de school kunnen altijd tips en suggesties over de verkeerssituatie doorgeven aan de verkeersouders of leden van de verkeerscommissie. Aandachtspunten worden besproken en er wordt dan advies uitgebracht of direct actie ondernomen.
De leden van de verkeerscommissie zijn: Bianca Westra, Anne Schutten, Fianca Eektimmerman, Arenda Könnecke, Lisanne Witteveen en Annelies Bouma en namens het team Gerrit ter Horst.
 
Waarom is er een verkeerscommissie?
Een verkeerscommissie zet zich in voor de verkeersveiligheid rondom school. Zij maken zich sterk voor:
 • een veilige schoolomgeving
 • het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen, zoals bv. bij het klaar-overen, door fietscontroles.
 • meedenken over goed verkeersonderwijs
 • intermediair zijn tussen school en andere "verkeerspartners" zoals de gemeente, politie, VVN, enz.
 • het signaleren van knelpunten betreffende de veiligheid en het werken aan een oplossing hiervoor.
 • initiëren van verkeersprojecten en -verkeersactiviteiten, al dan niet ondersteund door VVN en de ANWB.
Op de Meander vergeet je onderstaande verkeersregels niet !!!!
 •  Komt u met de auto? Parkeer dan netjes in de parkeervakken of in één van de zijstraten van de Lochtersweg. Zorg er wel voor dat onze buren geen overlast ervaren van onzorgvuldig geparkeerde auto's.
 • Onderstaande regels regels gelden voor de locatie Lochtersweg.
 • Het is verboden de auto direct bij de kruising te parkeren. Hierdoor brengt u ook overstekende kinderen in gevaar.
 • Wilt u uw kind afzetten bij school met de auto? Dat kan bij de "afzetzone" voor de school. De  aanrijroute is vanaf de Eerste Kampsweg. Het is een "Kiss en Ride" zone, dus ook hier niet parkeren.
 • Bij de ingang van de school ( zie de voeten) van de fiets stappen en verder lopen met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling.
 • Ouders die hun kind brengen met de fiets, parkeren de fiets op de daarvoor bestemde plaats aan de rechterkant van het hek tegen de heg.
 • Ouders die hun kinderen komen halen, verzamelen zich op het kleuterplein voorbij de rode streep.
 • Ouders en kinderen die te voet van en naar school komen, volgen de route via de klaar-overs.
 Geef het goede voorbeeld!
Het gedrag van kinderen is een kopie van wat zij om zich heen zien.

Folder.
De verkeerscommissie heeft in samenwerking met de school een folder ontwikkeld betreffende de verkeersveiligheid rondom de Meander.
                                                               
Website.
De verkeerscommissie heeft ook een eigen website,
http://www.verkeersouders.nl/
Cookie instellingen